Xe nâng tay điện 2.0 tấn

Mã sản phẩm: EP series

Hãng sản xuất: Baoli KION

Bảo hành: 12 tháng

ĐẶC TÍNH XE NÂNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION

Xe nâng tay chạy điện Baoli KION