Xe nâng Baoli cho ngành cảng

Xe nâng cho ngành cảng được KION Baoli thiết kế chuyên dụng dùng để nâng container, nâng hàng hóa ở trong container...Cac loại xe nâng hàng này phải đáp ứng làm việc liên lục 24/7, và hoạt động ở môi trường ngoài trời liên tục. Xe nâng cho ngành cảng...

xe nâng dùng cho logistic

Xe nâng Baoli cho ngành Logistic

Xe nâng dùng cho logistic thông thường có yêu cầu cao về tần suất làm việc, hiệu quả công việc và khả năng nâng hàng quá tải. Tập đoàn Baoli KION sản xuất nhiều mẫu xe nâng hàng phù hợp với ngành vận tải với hiệu suất hoạt động tuyệt...

Xe nâng Baoli cho xưởng đúc rèn đập

Xe nâng Baoli cho xưởng đúc

Xe nâng Baoli cho xưởng đúc tại thị trường Budapest, Hungari. Các xưởng đúc tại thị trường Đông Âu ưa chuộng các sản phẩm từ tập đoàn KION Baoli bởi nó mang lại hiệu quả, khả năng nâng hàng khỏe, ít hỏng hóc và sửa chữa. Xe nâng Baoli cho...